Adresa:

COOP Jednota
Bratislava-vidiek,
spotrebné družstvo
Hálková 1
P.O.BOX 73
830 08 Bratislava 38


Tel./fax:

+421(2) 444 50352
+421(2) 444 58 864


e-mail: 

    sekretariat@jednotavidiek.sk

 

O NÁSSME VÁŠ PARTNER V PODNIKANÍ

Ponúkame vám obchodné priestory v ktorých môžete svoje sny premeniť na skutočnosť.


COOP Jednota Bratislava-vidiek, s.d., pôsobí na bratislavskom trhu viac ako 60 rokov. Za tieto roky svojho pôsobenia sa COOP Jednota Bratislava-vidiek, s.d., vyprofilovala na životaschopný podnik ktorý dokáže ešte stále rásť a reagovať na vývojové trendy.
  

Družstvo vzniklo na ustanovujúcom zhromaždení delegátov, konanom dňa 30.okt. 1956.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka číslo 115/B


Od roku 1996 je hlavnou obchodnou činnosťou nášho spotrebného družstva prenájom obchodných priestorov a nehnuteľností, ich oprava rekonštrukcie a modernizácia.


  


predstavenstvo:


Ing. Ján Franta - predseda predstavenstva

Mária Brúderová- podpredseda predstavenstva


Alena Hoťková - člen predstavenstva
Ing. Juraj Baček - člen predstavenstva
Mária Lutzbauerová - člen  predstavenstva
Štefan Lukačovič - člen predstavenstva

Ivan Valovič - člen predstavenstvaBankové spojenie:

VÚB:   SK11 0200 0000 0000 0011 4112

ČSOB: SK29 7500 0000 0040 0013 6352